Thực Tập Tuyệt Vời

Tôi sinh ra trên miền quê ở miền Bắc lớn lên thuếu tình cảm cha. Được mọi người giúp đỡ lên cũng lớn lên ăn học rồi học đại học Riêng chuyện tình dục tôi chứng kiến nhiều đầu tiên …

Read More »